Home / GEL, BU AZİM SARAYIN NAKIŞLARINA DİKKAT ET…

GEL, BU AZİM SARAYIN NAKIŞLARINA DİKKAT ET…

Allah (c.c.) ayetlerinde insanoğluna hitab ederek  düşünmeye, akletmeye ve yarattığı eserlerinden Zatını tanımamızı istemiştir.

“Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece “Ol !” der, o da hemen oluverir.” {Bakara, 117}

“O Allah ki, Yaratan’dır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.” (Haşr Suresi, 24)

“Yerin içine gireni, ondan çıkanı; gökten ineni ve oraya çıkanı bilir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.” {Sebe, 1-2} 
 
…Her şeyi ‘sapasağlam ve yerli yerinde yapan’ Allah’ın sanatı (yapısı)dır (bu). Şüphesiz O, işlediklerinizden haberdardır(Neml Suresi, 88)
 
Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da Arş’a kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah’tır. O’nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte o, Rabbiniz Allah’tır. O halde O’na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz?(Yûnus Suresi), 3. Ayet
 
“İman edenlerin ise imanları artar.” {Tevbe 124} 

Bediüzzaman Said-i Nursi’de   Kur’an tefsirleri olan Risale-i Nur’da da yine Allah’ın (c.c) yarattığı eserlerden  Zatını tanımamızı ve iman etmemizi istemiştir.

Ey vesveseli arkadaş!

Gel, bu azîm sarayın nakışlarına dikkat et. Ve bütün bu şehrin zînetlerine bak. Ve bütün bu memleketin tanzimâtını gör. Ve bütün bu âlemin san’atlarını tefekkür et.
İşte, bak: Eğer nihayetsiz mucizeleri ve hünerleri olan gizli bir Zâtın kalemi işlemezse, bu nakışları sâir şuursuz sebeplere, kör tesadüfe, sağır tabiata verilse, o vakit, ya bu memleketin her bir taşı, her bir otu öyle mu’ciznümâ nakkaş, öyle bir hârikulâde kâtip olması lâzım gelir ki, bir harfte bin kitâbı yazabilsin, bir nakışta milyonlar sanatı derc edebilsin. Çünkü, bak bu taşlardaki nakşa; 
 her birisinde bütün sarayın nakışları var, bütün şehrin tanzimât kanunları var, bütün memleketin teşkilât programları var. Demek bu nakışları yapmak, bütün memleketi yapmak kadar hârikadır. Öyle ise, her bir nakış, her bir sanat, o gizli Zâtın bir ilânnâmesidir, bir hâtemidir.
Mâdem bir harf kâtibini göstermeksizin olmaz; sanatlı bir nakış, nakkaşını bildirmemek olmaz. Nasıl olur ki, bir harfte koca bir kitâbı yazan, bir nakışta bin nakşı nakşeden nakkaş, kendi kitabıyla ve nakşıyla bilinmesin? 

Hâşiye 8
Şecere-i hilkatin meyvesi olan insana ve kendi ağacının programını ve fihristesini taşıyan meyveye işarettir. Zîrâ kalem-i kudret âlemin kitâb-ı kebîrinde ne yazmış ise, icmâlini mahiyet-i insaniyede yazmıştır; kalem-i kader dağ gibi bir ağaçta ne yazmış ise, tırnak gibi meyvesinde dahi derc etmiştir. (Asa-yı Musa,On Birinci Hüccet-i Îmaniye (Yirmi İkinci Sözün Birinci Makamı))

Dünya’da kar kristalleri fotoğrafını çeken ilk kişi Amerikalı fotoğrafçı Wilson Alwyn Bentley

İnsanoğluda çevresindeki olup bitenleri anlamaya çalışmış ve çeşitli araştırmalar yapmıştır. İşte bu araştırmaları yaparak Dünya’da kar kristalleri fotoğrafını çeken ilk kişi Amerikalı fotoğrafçı Wilson Alwyn Bentley olmuştur.

 9 Şubat 1865, Jericho, Vermont, ABD’de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğan  Wilson Alwyn Bentley’in annesinin  15. yaş günü hediyesi olarak verdiği ve dünyasını açan mikroskop  ile kar kristallerine merak saldı. Bentley, kış sever biri  olarak, mikroskobu kar taneleri görüntülemek  için planlar yaptı.

wilson alwyn bentley tarafından ilk kar taneleri fotoğrafları 21 1885 yılında Wilson Bentley Kar Tanelerinin İlk Şimdiye Kadar Fotoğrafları Aldı (23 Fotoğraf)

17 yaşına girerken, bütün aile paralarını biriktirmiş ve ona 100 dolara bir fotoğraf makinesi almışlardı. O günler için bu fiyat küçük bir servet demekti.Bir mikroskobu körüklü bir kameraya uyarlayarak çalışmalar yaptı.

15 Ocak 1885 tarihinde yirmi yaşlarındayken körüklü fotoğraf makinesine  mikroskop bağlar ve fotomikrografi (mikroskopla fotoğraf çekme) tekniğini kullanarak kar tanelerini bütün detaylarıyla görüntülemeyi başaran ilk insan olur.

[Snow Crystal], Wilson Alwyn Bentley (American, 1865–1931), Gelatin silver print

İlk fotoğrafını çektiği gün, defterine şu notu düşmüştü:

“15 ocak 1885. sıcaklık 2 c, rüzgârlı bir hava. yaklaşık 13 mm boyunda kar taneleri düşüyor. ilk kar kristallerinin fotoğrafı çekildi.”

Wilson Bentley, bazılarının gözünde gerçek bir deli! Tarihe kar tanesi adam( Snowflake) olarak geçen Wilson Wentley, kar tanelerinin fotoğraflarını çekebilen ilk insandı.

Babası, Wilson’un  kar fotoğrafçılığının bir çiftçinin yapması gereken bir şey oladığını ve çok saçma olduğunu düşünmesine rağmen, Wilson, modern meteorolojinin ilk günlerinde ve mikroskobik fotoğrafçılıkta eşsiz bir çığır açtı.  Bulut fizikçisi Duncan Blanchard, ona “Amerika’nın İlk Bulut Fizikçisi” adını verdi.

Ä°lgili resim

Her kar tanesinin parmak izimiz gibi birbirinden farklı şekillerde olduğunu gösteren ve kanıtlayan ilk insan.

Ä°lgili resim

 

Bentley 1925 yılında kar tanelerinin güzelliği karşısındaki duygularını şu sözleriyle ifade ediyor: “Mikroskopla bakınca kar tanelerinin mucize güzelliğini fark ettim ve bu güzelliğin başkaları tarafından görülmemiş ve takdir edilmemiş olmasını utanç verici buldum. Her bir kristal, tasarım şaheseriydi ve her kar tanesinin şekli farklıydı. Kar tanesi eridiğinde bu tasarım sonsuza kadar kayboluyordu.” 

Ä°lgili resim

Ä°lgili resim

Wilson A. Bentley, mikroskopik kamerasıyla, 1925. Jericho Historical Society

Kar kristallerinin bilinmeyen yapısını ortaya çıkaran Bentley sonsuz çeşitlilik gösteren kristalleri “güzelliğin mucizeleri” olarak kabul etti. 

Ömrü boyunca Bentley, kar tanelerini izlemeye devam etti. Wilson Bentley, tam kırk yıl boyunca kar tanelerini fotoğraflamayı sürdürdü. Dünyada kar taneleri hakkında en çok bilgi sahibi olan kişi olarak bilindi ve “Snowflake Man”   (kar tanesi adam) olarak meşhur oldu.

Zaman zaman, yakaladığı bir kar kristalinin erimemesi için nefesini tutarak çalışan bu adam, o eski makinesiyle tam 6000’den fazla fotoğraf çekti.

1885 yılında fotomikrografi (mikroskopla fotoğraf çekme) tekniğini kullanarak kar tanelerini bütün detaylarıyla görüntülemeyi başaran Bentley, içinde 2500 kar tanesi fotoğrafının yer aldığı “Kar Kristalleri” adlı kitabını 1931 yılında yayımladı. Bu çalışması bilim ve fotoğrafçılık alanlarında yeni ufuklar açtı.

Dostlarının anlattığına göre ölümünden bir hafta kadar önce çok soğuk ve karlı bir havada dışarıya çıkmış, yeryüzüne ağır ağır süzülen, bu kristal çiçeklerin resmini çekmeye devam ediyordu.

Bentley öldükten sonra bile araştırmalara devam eden bilim adamları; büyüklükleri, şekilleri ve sayıları aynı kar kristallerine rastlayamadı.

Birinci pul-neigei-01

Kar taneleri, altıgen biçimindeki su moleküllerinin diğer altıgen su moleküllerine eklenmesi sonucu oluşuyor. Bu moleküllerin eklenmesinin yanı sıra, ısı ve nem oranı da kar tanelerinin şeklini belirliyor. Kar taneleri gökyüzünde süzülürken birbirini ittirdikleri için yapışmazlar. Güneş ışığını tamamen yansıttıkları içinde beyaz görünürler.

Fotoğraflarını çektiği kar kristalleri arasında birbirinin aynı olan iki kar tanesine hiç rastlayamamıştır. Bu bilgiyle yola çıkan bilim adamları kar tanelerinin hiçbirinin birbirine benzemediğini ve hatta şimdiye kadar kar tanecikleri arasında aynı büyüklükte, aynı şekilde ve aynı sayıda su molekülü ihtiva eden iki kristal bile bulamamışlardır.

Alwyn Bentley, ABD Meteoroloji Dairesinden  J. Humphreys ile birlikte çalışarak, 2500 fotoğrafla gösterilen bir monografi   olan SNOW CYRYSTALS / KAR KRİSTALLERİ hakkında yazdığı kitabı 1931 de yayınlandı.

Snow Crystals

BENTLEY, W. A. [Wilson Alwyn] (1865-1931) & W. J. [William Jackson] HUMPHREYS (1862-1949):

Published by New York: McGraw-Hill, 1931.

Title page

Kitabın ilk sayfası.  

snowflake photos

Kitabının son bölümüne kar tanelerinin farklı olmasından yola çıkarak ”Sanki bir sanatçı sanatını gösteriyor” yazmıştır.

Yıllar sonra Ken Libbrecht kar kristallerinin  nasıl oluştuğunu anlamak için araştırmalar yaptı.Eserlerinde  ve web sitesinde bunu açıklamaya  çalıştı .  İşte Ken Libbrecht’in Kar Kristallerinin Fiziği başlıklı makalesinden bir örnek .

görüntü

Ukichiro Nakaya adlı bir Japon araştırmacıda konuyla ilgili araştırmlar yaptı.Bu kar kristallerinin  oluşumunda geceleri beklediğiniz gibi, bulutların arasından geçerken kristalin maruz kaldığı sıcaklık ve nem seviyelerinin bununla çok ilgisi olduğu sonucuna vardı.

Dr. Nakaya’nın araştırmaları 1954 yılında , Snow Crystals: Natural and Artificial adlı bir kitap şeklinde yayınlandı.

Dr. Nakaya'nın araştırması, Snow Crystals: Natural and Artificial ile ilgili görsel sonucu

Kar kristallerini konu alan başka bir kitap:

WILLIAM L. BRAGG (1890 – 1971). The Diffraction of Short Electromagnetic Waves by Crystals. (Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 1913

Image of page 246

WILLIAM L. BRAGG (1890 – 1971). The Diffraction of Short Electromagnetic Waves by Crystals. (Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 191317, 43-57. Sayfa 46

Bu kitapta  olasılık hesapları da yapılmıştır.

Kaynaklar:

http://xray-exhibit.scs.illinois.edu/ImagePages/braggImage1.php

https://vermonthistory.org/images/stories/articles/historicroots/wilsonbentleysobsession.pdf

https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/the-man-who-revealed-hidden-structure-falling-snowflakes-106274664/#01zgXfgKPOVk4IzP.99

Happy Holidays plus A Bit About Snow Crystals

Wilson A. Bentley – Snowflakes

http://bentley.sciencebuff.org/Bio.htm

http://www.laboiteverte.fr/les-premiers-flocons-de-neige-photographies/

https://mooregenealogy.wordpress.com/page/2/

http://www.netgaste.com/abdli-ateist-wilson-bentleyin-itirafi-14416h.htm

In 1885 Wilson Bentley Took the First Ever Photographs of Snowflakes (23 Photos)

About

Check Also

RAHMET MEDRESESİNDE İLK DERSİ PROF. DR. ŞENER DİLEK VERDİ

Rahmet Medresesinin inşaatının bitmesinden sonra hizmete açıldı.İlk dersi Prof. Dr. Şener DİLEK verdi. Yoğun bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir