Home / Stephen Hawking: Uzaylılar tehlikeli! Said Nursi: Kur’an’a göre onlar şuurlu ve idrak sahibi!

Stephen Hawking: Uzaylılar tehlikeli! Said Nursi: Kur’an’a göre onlar şuurlu ve idrak sahibi!

Hawking, Kur’an’ın bu konudaki izahlarını öğrenemeden ahirete gitti

Ahmet Bilgi’nin haberi:

RİSALEHABER-İngiliz bilim adamı Stephen Hawking 76 yaşında öldü. Sık sık uzaylıların dünyayı istila edeceğini, insanlığın başka bir gezegene taşınması gerektiğini söyleyerek gündeme gelen Hawking, insanlığın kendinden üstün yaşam formlarıyla karşılaşması halinde doğacak felaketlere dair endişelerini dile getiriyordu.

İlgili resim

Hawking, “Stephen Hawking’s Favorite Places” adlı bir belgeselde, insanlığı, gelişmiş medeniyetlere mensup uzaylılarla iletişime geçmenin oluşturacağı muhtemele tehlikelere karşı uyarmıştı. Hawking, iletişime geçilecek uzaylıların, geri kalmış galaksilerde bulunan kaynakları yağmalamak gibi kötü emelleri olan gelişmiş yaşam formları olabileceği yolundaki, daha önce yapmış olduğu uyarılarını tekrarlamıştı. İnsanlara sürekli korku ve endişe pompalayan Hawking, Kur’an’ın bu konudaki izahlarını öğrenemeden ahirete gitti.

HAWKİNG’İN UZAYLI DEDİĞİNE BEDİÜZZAMAN NE DİYOR?

Hawking’in “uzaylılar” diye nitelediği varlıklarla ilgili Bediüzzaman Said Nursi yaklaşık bir asır önce Kur’an’a dayanarak değerlendirmelerde bulunmuştu. Dünya dışında uzayda ve gezegenlerde farklı varlıkların olduğunu söyleyen Said Nursi, onların başıboş olmadığını Allah’ın emri ile hareket ettiklerini ifade ediyor. Hayatın sadece dünya ile sınırlı olmadığını açıklayan Bediüzzaman, “şu muhteşem burçlar… zîşuur (şuurlu) ve zevil’idrak (akıl sahibi) mahlûklarla elbette doludur” diyerek yıldızlarda da hayat olduğunu söylemişti.

Bediüzzaman Said Nursi Hawking’ten farklı olarak bu canlıların neye benzediklerini de açıklamıştı.

UZAYDA ŞUURLU İDRAK SAHİBİ MAHLUKLAR

Konuyla ilgili Risale-i Nur Külliyatından Sözler adlı eserin 29. Söz’ünde şu ifadeler yer alıyor:

galaxy ile ilgili görsel sonucu

“Hakikat kat’iyen iktiza eder (kesin gereklilik) ve hikmet yakînen ister ki, zemin gibi, semâvâtın (gökyüzü-uzay) dahi sekeneleri (sakinleri) bulunsun ve zîşuur sekeneleri olsun ve o sekeneler o semâvâta münasip bulunsun. Şeriatin lisanında, pek çok muhtelifü’l-cins (çeşitli cinste) olan o sekenelere “melâike ve ruhaniyat” tesmiye edilir (isimlendirilir).”

galaxy ile ilgili görsel sonucu

“Evet, hakikat böyle iktiza eder. Zira, şu zeminimiz, semâya nisbeten küçüklüğü ve hakaretiyle beraber zîşuur mahlûklarla doldurulması, ara sıra boşaltıp yeniden yeni zîşuurlarla şenlendirilmesi işaret eder, belki tasrih (açıkça) eder ki, şu muhteşem burçlar sahibi olan, müzeyyen (süslü) kasırlar (saraylar) misali olan semâvât dahi, nur-u vücudun nuru olan zîhayat (hayatlı) ve zîhayatın ziyası (ışık) olan zîşuur ve zevil’idrak mahlûklarla elbette doludur.

“O mahlûklar dahi, ins ve cin gibi, şu saray-ı âlemin seyircileri ve şu kâinat kitabının mütalâacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin (Allah’ın herşeyi kuşatan egemenliği) dellâllarıdırlar (duyurucu). Küllî ve umumî ubûdiyetleriyle (kulluk), kâinatın büyük ve küllî mevcudatın (varlıklar) tesbihatlarını temsil ediyorlar.”

VE MELEKLER…

Yine aynı eserde meleklerin nasıl mahluklar olduğu ile ilgili şu bilgiler veriliyor:

galaxy ile ilgili görsel sonucu

“…ecrâm-ı ulviye (gökcisimleri) ve ecsâm-ı seyyare (hareketli cisimler) içinde küre-i arzın (dünya) hakaret (küçüklük) ve kesafetiyle (yoğunluk) beraber bu kadar hadsiz zîruhların (ruh sahibi), zîşuurların (şuurlu) vatanı olması ve en hasis (değersiz) ve en müteaffin (kokuşmuş) cüzleri (bölümleri) dahi birer menba-ı hayat (hayat kaynağı) kesilmesi, birer mahşer-i huveynat (küçük canlıların toplanma yeri) olması, bizzarure ve bilbedâhe ve bi’t-tarikı’l-evlâ (en doğru ve tercihe değer yol ile) ve bi’l-hadsi’s-sâdık (doğruluğuna hemen hükmedilecek bir şekilde) ve bi’l-yakîni’l-kat’î (kesin bilgiye dayanarak) delâlet eder, şehadet eyler, ilân eder ki, şu nihayetsiz feza-yı âlem ve şu muhteşem semâvât, burçlarıyla, yıldızlarıyla, zîşuur, zîhayat, zîruhlarla doludur.”

 

galaxy ile ilgili görsel sonucu

“Nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, savttan (ses), râyihadan (güzel koku), kelimattan, esirden ve hattâ elektrikten ve sair seyyâlât-ı lâtifeden (akıcı ve cismanî olmayan, ruhla ilgili maddeler) halk olunan o zîhayat ve o zîruhlara ve o zîşuurlara, Şeriat-ı Garrâ-yı Muhammediye (Aleyhissalâtü Vesselâm) (Hz. Muhammed’in (a.s.m.) getirdiği büyük ve parlak şeriat, İslâmiyet), Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan (ifade ve açıklamalarıyla mu’cize olan Kur’ân), “melâike ve cân ve ruhaniyattır” der, tesmiye eder (isimlendirir).”

galaxy ile ilgili görsel sonucu

“Melâikenin ise, ecsâmın (cisimler) muhtelif cinsleri gibi, cinsleri muhteliftir. Evet, elbette bir katre yağmura müekkel (görevli) olan melek, şemse (güneş) müekkel meleğin cinsinden değildir. Cin ve ruhaniyat dahi, onların da pek çok ecnâs-ı muhtelifeleri vardır.”

Kaynak: Stephen Hawking: Uzaylılar tehlikeli! Said Nursi: Kur’an’a göre onlar şuurlu ve idrak sahibi!

About

Check Also

GEL, BU AZİM SARAYIN NAKIŞLARINA DİKKAT ET…

Allah (c.c.) ayetlerinde insanoğluna hitab ederek  düşünmeye, akletmeye ve yarattığı eserlerinden Zatını tanımamızı istemiştir. “Göklerin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir