Home / SAİD’İ NURSİ’DEN İSLAM ALEMİNE ÇAĞRI: UYANINIZ!

SAİD’İ NURSİ’DEN İSLAM ALEMİNE ÇAĞRI: UYANINIZ!

Mısır, Suriye, Arakan, Irak, Libya… İslam Aleminde yaşanan gelişmeler, özellikle son günlerde Mısır’da sivil halka karşı yapılan katliam akıllara İslam Aleminin bu sorunlara nasıl bir çözüm bulacağı sorusunu getiriyor.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Alem-i İslam’ın kurtuluşundaki tek reçetenin Kur’an’a sarılmak olduğunu belirtiyor.
“Ey asırlardan beri Kur’an’ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki-i muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları!
Uyanınız !
Alem-i İslamın fecr-i sadıkında gaflette bulunmak, kat’iyen akıl karı değil! 
Yine alem-i İslamın intibahında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur’an’ın ve imanın nuruyla münevver olarak İslamiyetin terbiyesiyle tekemmül edip hakiki medeniyet-i insaniye ve terakki olan medeniyet-i İslamiyeye sarılmak ve onu, hal ve harekatında kendine rehber eylemek lazımdır.
Avrupa ve Amerika’dan getirilen ve hakikatte yine İslamın malı olan fen ve san’atı, nur-u tevhid içinde yoğurarak, Kur’an’ın bahsettiği tefekkür ve mana-yı harfi nazarıyla, yani onun san’atkarı ve ustası namıyla onlara bakmalı ve

“Saadet-i ebediye ve sermediyeyi gösteren hakaik-i imaniye ve Kur’aniye mecmuası olan Nurlara doğru ileri, arş!” demeli ve dedirmeliyiz.

Ey eski çağların cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim!
Beş yüz senedir yattığınız yeter! Artık Kur’an’ın sabahında uyanınız. Yoksa, Kur’an-ı Kerim’in güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir.
Kur’an’ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Yoksa, toprak gibi sefahet ve şehvet-i medeniye sizi emerek yutacaktır. Birleşen su damlaları gibi, Kur’an-ı Kerim’in saadet ve selamet mecrasında ittihad ederek, sefahet ve rezalet-i medeniyeyi süpürüp, bu vatana ab-ı hayat olan, hakikat-i İslamiye sularını akıtınız.
O hakikat-i İslamiye sularıyla bu topraklarda iman ziyası altında hakiki medeniyetin fen ve san’at çiçekleri açacak, bu vatan maddi ve manevi saadetler içinde gül ve gülistana dönecektir, inşaallah.”
Kaynak : Risale Ajans

About

Check Also

GEL, BU AZİM SARAYIN NAKIŞLARINA DİKKAT ET…

Allah (c.c.) ayetlerinde insanoğluna hitab ederek  düşünmeye, akletmeye ve yarattığı eserlerinden Zatını tanımamızı istemiştir. “Göklerin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir