Home / Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üstad Said Nursi İslam’ı öğrenmek için önemli bir örnektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üstad Said Nursi İslam’ı öğrenmek için önemli bir örnektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Son yıllarda yaşadığımız acılar, bize dinimizin sahih kaynaklardan ve muteber alimlerden öğrenilmesi gerektiğini göstermiştir.

Ahmet Bilgi’nin haberi:

RİSALEHABERCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son yıllarda yaşadığımız acılar, bize dinimizin sahih kaynaklardan ve muteber alimlerden öğrenilmesi gerektiğini göstermiştir. Yaşadığı onca sürgüne ve baskıya rağmen “Hakk’a, Halka, Kur’an’a hizmet davası”ndan asla taviz vermeyen Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hayatı, bu bakımdan önemli bir örnektir. Üstadın dediği gibi “Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur” dedi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İlim Kültür Vakfı’nın düzenlediği 11. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumuna gönderdiği mesajda bu yılki Sempozyumun konusunun “Kur’ân ve Sünnet Rehberliğinde Bir İman Hizmeti; Müsbet Hareket” olarak belirlenmesini son derece önemli bulduğunu belirtti.

Müslümanlar olarak bu dönemde maruz kaldığımız birçok sıkıntı, musibet ve acıların temel sebebinin Kur’an-ı Kerim’i ve Sünneti Seniyyeyi doğru anlamamaktan kaynaklandığına inandığına dikkat çeken Erdoğan’ın mesajı şöyle:

SAPKIN YAPILARIN ANA HEDEFİ, BİZATİHİ MÜSLÜMANLARIN KENDİSİDİR

DEAŞ’tan FETÖ’ye kadar masum insanları katleden, bölgemizi kan ve gözyaşına boğan terör örgütlerinin en büyük istismar aracı, cihat, dava, hizmet, hayır gibi dinimizin mukaddes kavramlarıdır. Dine hizmet için ortaya çıktığını iddia eden ve birçok ülkede zemin bulan bu sapkın yapıların ana hedefi, bizatihi Müslümanların kendisidir.

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN HAYATI ÖNEMLİ BİR ÖRNEKTİR

Son yıllarda yaşadığımız acılar, bize dinimizin sahih kaynaklardan ve muteber alimlerden öğrenilmesi gerektiğini göstermiştir.

Yaşadığı onca sürgüne ve baskıya rağmen “Hakk’a, Halka, Kur’an’a hizmet davası”ndan asla taviz vermeyen Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı, bu bakımdan önemli bir örnektir. Üstadın dediği gibi “Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur.”

İnşallah elbirliği içinde çalıştığımız, Mevla’ya güvenip, hakikate ram olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir imtihan yoktur.

11. ULUSLARARASI BEDİÜZZAMAN SEMPOZYUMU

 

1 Ekim 2017 de HALİÇ KONGRE MERKEZİNDE açılan ve  Dünyanın dört bir tarafından gelen bilim insanlarının, “Kur’an ve Sünnet Rehberliğinde bir İman Hizmeti; Müsbet Hareket” konusunu müzakere edeceği sempozyum, 3 Ekim gününe kadar sürecek oturumlarla devam edecek.

Tebliğ Çağrısı

Günümüz insanı birçok maddi ve manevi sorunla karşı karşıyadır. Dünya genelinde açlık, yoksulluk, sosyal adaletsizlik, zulümler, harpler, göçler, anarşi, terör, her türlü şiddet, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi olumsuzluklar maalesef artarak devam etmektedir. Çok çeşitli çabalara rağmen bu sorunlara kalıcı bir çözüm üretilememektedir.

Acaba insanlığın dünyevi ve uhrevi saadeti nasıl sağlanabilir?
Nasıl bir yaklaşımla ve bakış açısıyla bu ve benzeri problemler çözülebilir veya azaltılabilir?
Maddi-manevi bakımdan, yıkmadan düzeltmek, tahrip etmeden inşa etmek mümkün müdür?
Bu problemlerin kökenine dair ortak ve sürdürülebilir bir çözüm bulunabilir mi?
Bu ve benzeri soruların cevaplarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.

Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatı ve eseri Risale-i Nur Külliyatı, bu soru ve sorunlara cevaplar bulmaya çalışan önemli bir kaynaktır. Bireysel, toplumsal ve küresel sorunların çözümü insanın kâinata bakışı ile alakalıdır. Nursi, insana ve kâinata bakış ve davranış şeklini orijinal bir kavram ile “müsbet hareket” olarak, ifade etmiştir.

Müsbet Hareket, iman ve vahiy temelinde teori ve uygulama olarak tartışılması gereken önemli bir bakış açısı ve hayat tarzıdır. Bu kavramın hayatın tüm ilişkilerini nasıl anlamlandıracağı ve sorunlara nasıl kalıcı çözümler üreteceği ciddi tartışmalara zemin teşkil edecektir.

Özelde Müslüman toplumların, genelde bütün insanlığın dünyevi-uhrevi huzur ve saadeti için Risale-i Nur’da yer alan görüşler, 1-3 Ekim 2017 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenecek olan “Daha İyi Bir Dünyanın İnşasında Müsbet Hareketin Yeri ve Rolü: Risale-i Nur Yaklaşımı” konulu 11. Uluslararası Sempozyumda ele alınacaktır.

Sempozyuma aşağıda verilen başlıklar çerçevesinde farklı dil, din, kültür, ülke ve coğrafyadan, çeşitli disiplin ve ekollerden, uzman düşünür ve bilim insanlarının katkıları beklenmektedir.

1- Teorik ve Kavramsal Açıdan Müsbet Hareket
– Risale-i Nur’a göre tarifi ve anlam çerçevesi
– Ontolojik bakış; iman, tevhid inancı, ahiret inancı
– İlgili Kavramlar; uhuvvet, muhabbet, şefkat, sabır, tesanüd, asayişi muhafaza, kendi mesleğine yoğunlaşmak, tevekkül, batılı tasvir etmemek, ittifak, inşa etmek
– Zıt Kavramlar; fitne, gıybet, adavet, garaz, haset, inat, tenkit hastalığı, ümitsizlik, tarafgirlik
– Adalet-i mahza, adalet-i izafiye
– Kavramın kapsamı
2- İslami İlimler Açısından Müsbet Hareket
– Kur’an’a göre
– Nebevi geleneğe göre
– Fıkha göre
– Kelama göre
– İslam tarihindeki uygulamalar
3- Bilimler Açısından Müsbet Hareket
– Felsefe
– Sosyoloji
– İktisat
– Siyaset
– Ahlak
– Eğitim
– Psikoloji
4- Müsbet Hareketin Güncel ve Küresel Sorunlar ile İlişkisi
– Irkçılık
– Terör ve Şiddet
– Çevre Kirliliği ve İklim Değişikliği
– Gelir Eşitsizliği
– Aşırı Tüketim
– Dünyevileşme
– İnsan Hakları İhlalleri
– Sonuçları açısından modernite: Benlik, Enaniyet, Hodfuruşluk, Nihilizm, Hedonizm, Sadizm,
– Çok kültürlü çok dinli dünyada birlikte yaşamadaki problemlerin çözümü
– Hürriyetin ontolojik kökleri ve insandaki müsbet hürriyet ile ilişkisi (Temel haklar ve özgürlükler bağlamında)
– Altı Hastalık (Ümitsizlik, Yalan, Adavete Muhabbet, İhtilaf, İstibdat, Menfaat-i Şahsiye)
5- Uygulamada Müsbet Hareket
– Farklılıklara tahammül
– Birlikte yaşama sanatı
– İnanç ve ifade hürriyeti
– Hak ve hukuk arayışı
– Hizmet metodu
– Tebliğ metodu
– Barış ve hoşgörü
– Cihad Kavramı
6- Karşılaştırmalı Çalışmalar
– Diğer dinler
– Felsefi akımlar
– Sivil itaatsizlik
– Benzer yaklaşımlar
– Farklı yaklaşımlar

Üç ayrı salonda yapılacak toplantıların sonuç bildirgelerinin 3 Ekim’de yapılacak özel oturumda duyurulacağı sempozyuma, aralarında;

İngiltere,

Cezayir,

Suudi Arabistan,

Rusya,

ABD,

Nijerya,

Hindistan,

Filipinler,

Ukrayna,

Pakistan,

Bangladeş,

Mısır,

Fas,

Brezilya,

Arjantin,

Uganda,

Ürdün,

Irak,

Kenya,

Malezya ve

Endonezya’nın da bulunduğu yaklaşık 40 ülkeden 600 akademisyen tebliğ gönderdi.

Gönderilen tebliğlerin 120’si zorlu bir hakemlik sürecin sonucunda sempozyumda tartışılmak üzere programa alındı.

Tebliğlerde, özellikle ;

Kur’an-ı Kerim ve sünnet merkezli hizmet metotları“,

Müsbet hareket kavramı“,

Cihad-ı manevi“,

Terör ve Şiddet“,

İhtilaf Ahlakı”,

Sosyal problemlere çözümler

gibi pek çok konu tartışmaya açılacak. Sunum ve tartışmalar Türkçe, İngilizce ve Arapça izlenebilecek.

Detay programları:

http://www.risalehaber.com/11-uluslararasi-bediuzzaman-sempozyumu-programi-1009g-p3.htm

 

 

 

About

Check Also

GEL, BU AZİM SARAYIN NAKIŞLARINA DİKKAT ET…

Allah (c.c.) ayetlerinde insanoğluna hitab ederek  düşünmeye, akletmeye ve yarattığı eserlerinden Zatını tanımamızı istemiştir. “Göklerin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir