Home / Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil Bediüzzaman Said Nursi İçin Ne Dedi?

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil Bediüzzaman Said Nursi İçin Ne Dedi?

Hukukçu ve siyaset adamı Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in vefat yıldönümü. Darbeciler tarafından ölümle tehdit edilen Başgil’in Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur zaviyesinden de yakın temasları olmuştu

Ömer Özcan’ın haberi:

RİSALEHABER

Başgil’e Risale-i Nur Fransızcaya çevir teklifi

“Ağabeyler Anlatıyor” kitaplarımın çalışmaları vesilesiyle Prof. Dr. Servet Armağan’a bir ziyaretim oldu. Servet Bey’in kendi hatıralarını alırken, elbette yakından tanıdığını bildiğim hocası Ali Fuad Başgil’i de sordum.

RİSALE-İ NUR’U OKUMAK İÇİN TÜRKÇE ÖĞRENSİNLER

“Biz onun evine Mustafa Sungur Ağabey ve daha birkaç kişiyle birlikte birçok defa gittik. Bir seferinde Ayet-ül Kübra Risalesinden bir miktar okuyup ders yapmıştık. ‘Bunu Fransızcaya tercüme etseniz hocam’ dedim. Fransızcayı çok iyi biliyordu çünkü.

O da elini şakağına koydu, bir müddet dinledi dinledi: ‘Bunu çevirmek hemen hemen imkânsız, ben bunu tercüme edecek durumda değilim; onlar, Risale-i Nur’u okumak için Türkçeyi öğrensinler. Buradaki birçok kavramların Fransızcasını bulamazsınız’ dedi.

Bediüzzaman ve Risale-i Nur için “İbn-i Rüşd’e benzetiyorum Bediüzzaman’ı, aynı onun tarz ve ifadesine benziyor” dedi. Takdirle bahsetti… Sungur ağabeyin Üstad’ın yanından geldiğini biliyordu.Sungur ağabeye Üstad için, “Selam ve hürmetimi bildirin” diye tembih etti.

kaynak:risalehaber.com

Bir zaman Profesör Ali Fuat Başgil;

Üstadın ilmine hayranım. Bizim tahsil ettiğimiz ilimle, Üstadın ilmi mukayese edilemez. Üstada Cenab-ı Hak öyle bir ilim nasib etmiş ki; umman gibi, aştıkça kabarıyor. Bir deniz ki içine girdikçe giriliyor. Bundaki ilmin ucu bucağı yoktur. Diğer eserleri, ilimleri müstesna, yalnız Türkiye’de Osmanlı lisanını muhafaza ettiği kâfidir. Çünkü onun eserleri aynı zamanda Osmanlı lisanını muhafaza ediyor‘ demişti.

(Bayram Yüksel, Hatıralar)

 

Ord. Prof. Ali Fuat Başgil (1893 – 1967) Kimdir?

Doğum tarihi: 1899, Çarşamba
Ölüm tarihi ve yeri: 17 Nisan 1967, İstanbul
Eğitim: University of Grenoble, Paris Üniversitesi, The Hague Academy of International Law
Hayatı:
Anayasa Hukuku hocası, mümtaz şahsiyet, vicdanlı ilim adamı rahmetli Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil 17 Nisan 1967 tarihinde vefat etmiştir. 1893 doğumlu olan merhum Ali Fuad Başgil’in Servet Armağan ile hoca-talebe münasebetlerinin yanında, Üstad Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur zaviyesinden de yakın temasları olmuştur…

Babası Halis Şükrü Efendi, annesi Fatma Hanım’dır. Dedesi Bölükbaşoğullargilden Hafız İbrahim Efendi’dir.İlkokulu Çarşamba’da, Ortaokulu İstanbul’da bitirdi. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması sebebiyle lise tahsilini yarıda bırakarak yedek subay teğmen rütbesiyle askerlik görevine başladı. Bediüzzaman Said Nursi gibi 4 yıl Kafkas Cephesi’nde savaştı.

1918’de Fransaya giderek Lise tahsilini tamamladı. 1921 yılında Paris’te Hukuk Fakültesi’nde üniversite tahsiline başladı. Boğazlar Meselesi konulu tezi ile Doktor ünvanını kazandı. Ayrıca Paris Siyâsî Bilimler Yüksek Okulu ile Sorbon Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Felsefe Bölümü’nden diploma aldı. Lahey Devletler Hukuku Akademisi’nin kurslarına katıldı. Burayı bitirip sertifikasını aldıktan sonra 1920’de Türkiye’ye döndü. Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurumu’na Genel Müdür Yardımcısı olarak tâyin edildi. 1930 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nde açılan imtihanı kazanarak Doçent oldu. Bir yıl sonra Profesörlüğe yükseldi. İstanbul Üniversitesi’nin kurulması üzerine Anayasa Hukuku derslerini okutmak üzere bu üniversiteye geldi. Bu görevi sırasında Mülkiye Mektebi’nde hocalık, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi’nde müdürlük yaptı.

1937’de Hatay Cumhuriyeti’nin Anayasası’nı hazırladı. 1939 yılında Ordinaryüs Profesör oldu. Türkiye’de ilk defa İş Hukuku derslerini ihdas etti, müfredat programını hazırladı ve hocalığını yaptı. 1938 – 1942 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı idi. 1947 yılında Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti’ni kurdu. 1952’de Pakistan’da, 1959’da Ürdün’de toplanan İslâm Kongreleri’nde ve 1959’da Almanya’da toplanan Hukuk Kongresi’nde Türkiye’yi temsil etti.

27 Mayıs 1960 İhtilâli’nden sonra, Milli Birlik Komitesi tarafından, 147 öğretim üyesi içerisinde üniversiteden uzaklaştırıldı. Daha sonra 147’lerin özel bir kanunla üniversiteye dönmelerine imkân sağlanmasına rağmen Başgil, konuyu bir haysiyet meselesi olarak kabul ettiğinden dönüş hakkını kullanmadı. 10 Nisan 1961’de emekliliğini istedi ve politikaya girdi.

15 Ekim 1961’de Adalet Partisi Samsun listesinden bağımsız aday olarak Cumhuriyet Senatosu üyesi seçildi. Türkiye Büyük millet Meclisi’nin açılmasından sonra Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını koydu. Bazı baskılardan dolayı adaylıktan çekildi ve bunun akabinde de Cumhuriyet Senatosu üyeliğinden istifası istendi.. Daha sonra, “Politikanın mizacına uygun olmadığı gerekçesiyle istifa ettiğini” açıklayarak konuyu kapattı. Yurt dışına giderek Cenevre Üniversitesi’nde Türk Tarihi ve Türk Dili Kürsüleri’nde başkan olarak görev yaptı.

1965 yılında, yaş haddinden emekliye ayrılarak Türkiye’ye geldi. 17 Nisan 1967’de vefât etti. Kabri, İstanbul’da Karacaahmet Mezarlığı’ndadır.

Ordinaryüs Profesör Doktor Ali Fuat Başgil, hayatı boyunca ilmin haysiyetini ve şahsî vakarını korumasını bilmiş, bir Anayasa hocası ve hukuk adamı olarak gerektiğinde kanaatlerini sözlü ve yazılı olarak açıklamıştır. Siyâsî, sosyal ve hukukî sahalarda pek çok eser yazdı. Din ve laiklik konularındaki, 27 Mayıs Ihtilâli hakkındaki görüşleri büyük ilgi uyandırmıştır.

Doğduğu yer olan Samsun Çarşamba’da adına Hukuk Fakültesi yapılmıştır.

 

About

Check Also

GEL, BU AZİM SARAYIN NAKIŞLARINA DİKKAT ET…

Allah (c.c.) ayetlerinde insanoğluna hitab ederek  düşünmeye, akletmeye ve yarattığı eserlerinden Zatını tanımamızı istemiştir. “Göklerin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir