ANASAYFA / BİZ KİMİZ?

BİZ KİMİZ?

MİSYONUMUZ:

Milli, ahlaki, dini ve tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmanın yaygınlaşmasını, fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak ve bu cümleden olarak;

Akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve gerekli her türlü çalışmaların yapılacağı şartları hazırlamak ve platformlar oluşturmak.

Vakfımızın ana gayretlerinden birisi de; yukarıda izah edildiği üzere, tahribe uğrayan vakıf sistemini ve yine tahrip edilen neslimizi tekrar ihya edebilme gayretidir.

Vakfımız 2010 yılında hizmete başlamış olup birçok alanda hizmet vermektedir. Vakfımız, milli ve manevi değerlere saygılı, eğitim seviyesi yüksek nesiller yetiştirmeyi gaye edinmiştir.

 

VİZYONUMUZ:

Samsun Araştırma Kültür ve Eğitim Vakfı hizmet örneğini, İslamiyet için hiç bir karşılık beklemeden, sadece Allah rızasını esas maksat ittihaz ederek hayatlarını feda eden sahabe efendilerimizden (radyallahu anhum ecmain) almıştır. Faaliyetlerimizin temeli iman ve Kur’an hizmetidir. Samsun’ un muhtelif yerlerinde Yüksek Öğretim yapan talebelerin barınmaları ve maddi-manevi ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla merkezler tahsis etmiştir. Bu gayelere matuf nice hizmetler için canla başla gayret etmektedir. 

Şunu ifade edelim ki, bu ve benzeri müesseseler, kâinatın ömrünü devam ettiren müesseselerdir. Bu müesseselerin devamı da zekât ve sadaka manasındaki yardımlardır. Bu asırda i’lay-ı kelimatullah yani Allah kelamının yüceltilmesi, yayılması ve duyurulması maddi imkânların yeterliliği şartına bağlıdır. 

 

VAKFIMIZ

 • Vakfımız 2010 yılında Samsun merkezli olarak hizmetlerine başladı.
 • Her kademedeki öğrencilere imkânları nisbetinde barınma, burs, rehberlik, manevi değerler eğitimleri, Kur’an kursları, sosyal içerikli geziler gibi faaliyetlerle destek olmaktayız.
 • Sömestri tatili ve yaz tatillerinde yine çok sayıda öğrenciye Kur’an kursları düzenlemekteyiz.
 • Her hafta ve haftanın hemen her günü farklı mekânlarımızda manevi-ahlaki değerler içerikli sohbetler düzenlemekteyiz.
 • Devlet Kurumlarıyla ortak eğitim projeleri planlamakta, yürütmekte ve sonuçlandırmaktayız.
 • Samsun ve Bafra Ceza İnfaz Kurumlarıyla ortaklaşa, tutuklu ve hükümlülere manevi destek projeleri yürütmekteyiz.
 • Halen çeşitli eğitim kurumlarımızda 1000’ e yakın öğrenciye yukarıda bahsi geçen alanlarda desteğimiz devam etmektedir.
 • Sözkonusu faaliyetlerimiz halen Samsun İlkadım, Atakum, Canik, Bafra, Çarşamba, Kavak, Vezirköprü, Alaçam ilçeleri ile Sinop İlimizde ayrıca Yurtdışında Etiyopya ülkesi başkenti Addis Ababa’da devam etmektedir.

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkezi Sicilinde 5352 Merkezi Sicil Numarası ile kayıtlı olup 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Vakfımız, çeşitli eğitim kurumlarında öğrenim gören ve maddi imkânları yetersiz olan yerli-yabancı öğrencilere burslar sağlamakta, danışmanlık-rehberlik hizmeti vermekte ve barınma imkânı sunmaktadır.

Bu amaçla; mülkiyeti Vakfımıza ait olan Samsun İli İlkadım İlçesi Saitbey Mahallesinde öğrenci barınma ve konferans salonu, Selahiye Mahallesinde Kültür Evi, Fevzi Çakmak Mahallesinde öğrenci barınma ve etüd merkezi, Cedit Mahallesinde bayan kütüphanesi, Bafra İlçesi Büyükcamii mahallesinde öğrenci barınma, okuma salonu ve konferans salonu, Sinop İli Kefevi Mahallesinde öğrenci barınma, kütüphane ve okuma salonumuz, Yönetim Kurulumuz ve Gönüllü Eğitmenler nezaretinde, eğitim-öğretimin her kademesindeki öğrencilerin ve velilerinin hizmetine sunulmuştur.

2010 yılında fedakar ve hizmet sevdalısı bir heyet tarafından kurulan vakfımızın faaliyetleriyle ilgili bir sunumu az önce sizlere sunuldu. Ben uzun uzadıya bu faaliyetlerden bahsedip sizleri sıkmayacağım. Fakat şunu belirtmek istiyorum ki:

Vakfımızın her kademesinde hizmet aşkıyla halisane faaliyette bulunan her bir kardeşimizin yegâne maksadını Asrımızın Mütefekkiri Allame Bediüzzaman Hazretlerinin şu veciz cümlesiyle özetlemek mümkündür:

“Vicdanın ziyası ulumu diniyedir, aklın nuru funun u medeniyedir, ikisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder, o iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder”

Bu şekilde vecizane ifade edilebilecek eğitim-öğretim metodunu uygulayarak imanlı ahlaklı pozitif müsbet ilimlerle mücehhez kaliteli sarsılmaz ve geleceğimizi gözümüz arkada kalmadan emanet edebileceğimiz ilim ve irfan sahibi gençler yetiştirebilmek gayesidir. Aleyhisselatu vesselam Efendimize layık bir nesil bir ümmet husule gelmesine vesile olabilmek gayesidir.

Bu sayede hem açık fikirli müstakim birer ilim adamı hem manevi ilimlerle techiz edilmiş şuurlu fertler yetişebilecek ve dünyada huzur ve sükun, ahrette cennet ve Cemalullah ile müşerref olabilmemiz mümkün olacaktır.

Bu gayeye matuf hizmetlerde gece-gündüz ihlasla çalışan tüm ehl-i hizmet ağabey ve kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

ÖĞRENCİLERE SUNDUĞUMUZ İMKANLARIMIZ

Öğrencilerimiz sessiz, rahat ve düzenli bir çalışma ortamına sahiptir

Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası hedefleri için gerekli rehberlik ve motivasyon hizmetleri uzman eğitimciler tarafından verilmektedir.

Vakfımıza bağlı evlerde kalan aynı bölüm öğrencileri için gerekli dayanışma ve yardımlaşma imkânı mevcuttur.

Dairelerimiz, bir evde bulunması gereken her türlü konfora sahiptir.

Dairelerimizde;

 • Buzdolabı
 • Çamaşır makinesi,
 • Bulaşık makinesi,
 • Kişiye özel elbise dolabı, çalışma masası ve kitaplık bulunmaktadır.
 • Kombili olup 24 saat sıcak su imkânı mevcuttur.

İl içi ve il dışı sosyal ve kültürel geziler, piknik ve kamp faaliyetleri, moral geceleri…

Güncel ve gerekli konularda öğrencilerimizi aydınlatmak amacıyla, misafir öğretim üyeleri ve yazarlar tarafından verilen seminerler ve sohbetler.

 

VAKIF BAŞKANI